Slide Presentation Latihan Industri
Computer

Slide Presentation Latihan Industri

Slide Presentation Latihan Industri. Title: SLIDE PRESENTATION – LATIHAN INDUSTRI (SA. DASAR LATIHAN INDUSTRI • Latihanindustrimerujukkepadapenempatanpelajardisesebuahorganisasiuntukmenjalankanlatihanpraktikal yang diseliadalamindustri yang dipilihsamaadadiluarataupundidalamnegara, dalamjangkamasa. Presentation li (Hannah Gilbert) Terbuka kepada semua pelajar ...